Teetatervendamine. ThetaHealing

Teetatervendamine on meditatiivne protsess, mis loob võimaluse terveneda kõigil tasanditel – füüsilisel, emotsionaalsel, mentaalsel ja vaimsel. Protsessi ajal me viime oma ajulained teeta sagedusele. See loob sügava lõõgastuse ja meditatsiooni seisundi, kuigi jääme siiski ärkvele. Teeta sagedusel viibides on võimalik saavutada suurem kontakt oma alateadvusega ja viia läbi ümberprogrammeerimisi, vabastada vanu traumasid, saada uut inspratsiooni ja manifesteerida soove. Seisundis, kus meie ajulained on teeta seisundis, saame leida ja asendada sügavalt juurdunud vanu uskumusi, emotsioone ja mustreid, mis meid üldse ei teeni ja võivad takistada elamast oma unistuste elu.

Mida oodata Teetatervendamise seansilt?

Teetatervendamise seansilt võid oodata lõdvestumist ja toetavat keskkonda, kus alustame tervenemise teekonda. Sukeldume alateadvusesse, et avastada ja lahustada elus esile kerkinud väljakutsete algpõhjused. Iga seanss on ainulaadne. Teetatervendamise seanss võib sisaldada tööd uskumustega, energiaga tervendamist, vanadest mõttemustritest arusaamist, alateadvuse programmeerimist uute jõustavate uskumustega, jne.

Sina oled protsessis aktiivne kaaslooja. Midagi ei toimu ilma sinu loata.

Nii saad sa ise luua oma elus positiivseid nihkeid, et sinu elukvaliteet paraneks ja sa saaksid elada õnnelikumat, rõõmsamat, tervemat ja külluslikumat elu.

Aja broneerimiseks kirjuta mulle. Seansse on võimalik läbi viia ka online.

Võta ühendust ja broneeri aeg!

Oled oodatud!

 

ThetaHealing® is a meditative process that creates an opportunity for healing on all levels – physical, emotional, mental and spiritual. During the process, we bring our brainwaves to the theta frequency. This creates a state of deep relaxation and meditation, although we still remain awake. By being in the theta frequency, it is possible to gain greater contact with your subconscious and carry out reprogramming, release old traumas, receive new inspiration and manifest dreams. When our brainwaves are in theta state, we can find and replace deeply held old beliefs, emotions and patterns that are not serving us at all and can prevent us from living the life of our dreams.

What to expect from the ThetaHealing Session?

At a ThetaHealing session, you can expect a relaxation and supportive environment where we start the healing journey. We´ll dive into your subconscious to discover and dissolve the root causes of your challenges. Each session is unique. A ThetaHealing session can include belief work, energy healing, understanding old thought patterns, programming the subconscious with new empowering beliefs, etc.

You are an active co-creator in the process. Nothing happens without your permission.

In this way, positive shifts can be created in your life so that your quality of life improves and you could live a more joyful, healthier, happier and more abundant life.

Get in touch and book a session. Sessions are available also online.

Contacts

You are welcome!

 

Photo: Pixabay